Степ Такси

Правила и Условия

Таксиметрова компания

'Степ Такси'

Общи Правила и Условия за използване на услугата таксиметров превоз на ‘Степ Такси’

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за ползване на услугата таксиметров превоз на пътници, която се предлага от ЕТ "Степ-Петко Райковски", ЕИК 202407993, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Христо Ботев“ 4, тел: +359 878 501998, имейл: steptaxi.book@gmail.com.

Когато поръчвате или използвате някоя от нашите услуги по някои от посочените по-долу начини, Вие се съгласявате с тези Общи условия.

Определения

"Общи условия" означава настоящите Общи условия за използване на услугата таксиметров превоз на Степ-Такси.

"Услуга/та" означава таксиметров превоз на пътници, предлагана от Степ-Такси и от негово име.

"Ние", "нас" и "наш" означава Степ-Такси.

"Вие", "Ваш" и "Потребител" означава лицето, което поръчва такси по всички възможни, осигурени от нас канали, а именно: по телефон, SMS, уеб сайт, чрез имейл, чрез Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram.

"Шофьор" означава водачът, който е избран за Вашето пътуване.

"Както е посочено" означава пътуване, при което не е посочена дестинация.

Услугата

Ние предлагаме услугата таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър с леки автомобили съгласно изискванията на българското законодателство. Тези услуги Ви предлагаме чрез шофьори, с които сме в договорни отношения.

Условия за използване на Услугата

Вие може да използвате услугата без поръчка или като направите такава по някои от осигурените от нас канали - по телефон, SMS, уебсайт, имейл, Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram при следните условия:

Ползване на Степ-Такси без поръчка

Вие може да ползвате Степ-Такси без да правите поръчка, когато то е спряло на таксиметрова стоянка, на разрешено място за спиране/паркиране или чрез подаване на ръка. Ако таксито е свободно, не пътува към адрес и не е в почивка, шофьорът ще ви закара на подаден от Вас адрес.

Шофьорът може да откаже да Ви вземе, ако е налице някое от изискванията за “Отказ да се приеме поръчка и/или изпълни услугата”, както са посочени по-долу в тези Общи условия.

Когато таксито е със зелена светлина, то може да не спре или да откаже да Ви закара, тъй като пътува към адрес или изчаква друг пътник, както и когато смяната на шофьора е приключила и шофьорът се оттегля в почивка.

Всички условия относно цени, начини на плащане, забравени вещи, оплаквания, електронна комуникация и обратна връзка са приложими при ползване на Степ-Такси без поръчка.

Поръчка по телефона

Вие може да поръчате такси, като се обадите на телефон +359 877 505 567, +359 878 501998 цената е според тарифния план на мобилния Ви оператор.

При поръчка по телефона Вие се свързвате с нашия диспечерски център (call centre). Вие трябва да предоставите на нашия оператор точния си адрес - мястото, откъдето да ви вземем. Ако се намирате извън сграда - трябва да посочите улицата и номера, на който се намирате или най-малко на ъгъла на кои две улици се намирате.

При поръчката чрез оператор Вие трябва да посочите:

 • посоката на пътуването Ви;
 • допълнителна информация за адреса - има ли допълнителни спирки до крайния адрес, часа на изпълнение на поръчката и начина на плащане;
 • дали пътувате с багаж или домашен любимец, включително неговата големина и дали е в клетка.

Отказване на поръчката

Операторът може да откаже да приеме поръчката, ако не посочите точен адрес.

Ние може да откажем Вашата поръчка и ако подадената от Вас информация е неточна, непълна или не успеем да се свържем с Вас по телефон.

Ако не сте посочили на оператора, че пътувате с домашен любимец, шофьорът може да откаже да изпълни поръчката при пристигането на адреса.

При получена поръчка проверяваме за свободен автомобил и случай, че след 10 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, диспечера ви информира и отменя поръчката.

Изпълнение на поръчката

Когато таксито Ви очаква на адреса ние ще Ви позвъним по телефона или изпратим съобщение на Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram в случай, че имате инсталирано приложение.

Ваша е отговорността и Вие трябва да сверите номера на колата на таксито, в което се качвате с номера, който е посочен в поръчката Ви.

За да проверите състоянието на поръчката си позвънете отново на същия номер и ние ще Ви уведоми за нейното текущо състояние. В случаите, когато няма намерен автомобил и/или Вие не желаете да чакате повече за услугата, откажете поръчката като ни уведомите чрез канала за връзка който сте ползвали за да направите поръчката.

Когато сте направили предварителна поръчка за определена дата и час, диспечера започва да търси автомобил 60 (шестдесет) минути преди посоченото време, независимо кога е направена поръчката. Услугата, която предлагаме за определен час гарантира, че ще ви бъде намерена кола и тя ще бъде в упоменатата дата и час (в зависимост от трафика можем да закъснеем или да подраним 5-10 минути) на адреса. Вие сами можете да проверявате статуса на Вашата поръчка с позвъняване до диспечерския ни център (call center).

Таксито, ще Ви изчака на адреса, от който сте поръчали 5 (пет) минути. Ако при някаква необходимост се налага да се забавите, уведомете водача или оператора. Шофьорът ще Ви изчака, ако има къде да спре и ще включи касовия апарат на изчакване. Шофьорът може да откаже поръчката след 5-та минута или допълнителното посочено от Вас време.

Вие можете да проверявате статуса на вашата поръчка на телефони +359 877 505567, +359 878 501998.

С цел подобряване на нашето обслужване, всички телефонни разговори при поръчките се записват.

Уеб платформа

Вие може да направите поръчка за такси и чрез нашата уеб платформа step-taxi.com.

За да направите това Вие трябва да предоставите следните Ваши лични данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес. Преди да завършите регистрацията Вие трябва да се съгласите с Общите условия и да се запознаете с Политиката за защита на лични данни.

Поръчка може да направите като използвате формата за резервации и въведете нужната информация:

 • дата и час на изпълнение на поръчката;
 • адреса, от който искате таксито да Ви вземе;
 • друг адрес, през който да минете, ако има такъв;
 • посоката на пътуването; брой пътници;
 • вид автомобил и начин на плащане, дали пътувате с багаж или с домашен любимец, неговата големина и дали е в клетка.

Имате възможност да направите поръчка и до летище, като допълнително трябва да посочите:

 • номера на Вашия полет;
 • брой и вид багаж.

Тук може да видите приблизителната цена на Вашето пътуване.

След като въведете всички необходими данни, проверете ги може да завършите поръчката. Нашият оператор ще се свърже с вас за да ви потвърди поръчката и ако има нужда от допълнителни данни.

Когато сте направили предварителна поръчка за определена дата и час, диспечера започва да търси автомобил 60 (шестдесет) минути преди посоченото време, независимо кога е направена поръчката. Услугата, която предлагаме за определен час гарантира, че със сигурност ще ви бъде намерена кола и тя ще бъде в упоменатата дата и час (в зависимост от трафика можем да закъснеем или да подраним 5-10 минути) на адреса.

Таксито, ще Ви изчака на адреса, от който сте поръчали 5 (пет) минути. Ако при някаква необходимост се налага да се забавите, уведомете водача или оператор. Шофьорът ще Ви изчака, ако има къде да спре и ще включи касовия апарат на изчакване. Шофьорът може да откаже поръчката след 5-та минута или допълнителното, посочено от Вас време.

Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram

Поръчка на Степ-Такси може да направите и чрез Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram и във Фейсбук страницата ни.

За да се свържете с него трябва да имате вече създаден профил във Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram или да ни последвате във Фейсбук.

За да направите поръчка ни изпратете съобщение като посочите:

 • адреса, от който нашето такси да Ви вземе;
 • посоката на Вашето пътуване;
 • избор на вид кола /съобразно колко човека сте/ с 4 или 6 места;
 • дали сте с багаж или с домашен любимец, колко е голям и дали е в клетка;
 • * 8 местните бусове са само с предварителна заявка.

След като сте изпратили посочената информация Вие може да направите преглед на детайлите за Вашето пътуване и да коригирате, където е необходимо.

* Поръчката ще бъде потвърдена след като получите отговор от диспечера. Ако не получите отговор до 5-10 минути моля позвънете директно по телефона.

* В случай, че след 15 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, ще ви уведомим за да отменим поръчката.

* Ние може да откажем Вашата поръчка, ако подадената от Вас информация е неточна, непълна или не успеем да се свържем с Вас по телефон.

Когато нашето такси пристигне на адреса, от който трябва да Ви вземе, ние ще ви уведомим чрез обратно съобщение.

Таксито, ще Ви изчака на адреса, от който сте поръчали 5 (пет) минути. Ако при някаква необходимост се налага да се забавите, уведомете водача или оператор. Шофьорът ще Ви изчака, ако има къде да спре и ще включи касовия апарат на изчакване. Шофьорът може да откаже поръчката след 5-та минута или допълнителното посочено от Вас време.

***  Вашата отговорност  ***

Вие трябва да сверите номера на колата на таксито, в което се качвате с номера, който е посочен в поръчката Ви. Ако сте се качили в кола с друг номер, шофьорът може да откаже да Ви закара до желания от Вас адрес и да изчакате определената за Вас кола.

Вие гарантирате, че цялата информация, която предоставяте на нас е вярна, точна и актуална, във всеки един момент. Ако се наложи промяна в данните, които сте ни предоставили моля уведомете ни своевременно.

Абонамент

Ако сте служител или сътрудник на някои от нашите клиенти, с които имаме договор за абонаментно обслужване (абонат/абонати), Вие може да ползвате услугата по някои от описаните начини в настоящите Общи условия по-горе.

Когато поръчвате такси като служител или сътрудник на някои от нашите клиенти-абонати, Моля уведомете шофьора от името на кой от нашите абонати е заявката.

Плащането в случай на абонамент в края на пътуването може да стане по някои от следните начини:

 • като попълните хартиен ваучер, като един екземпляр от него трябва да дадете на нашия шофьор, който е длъжен да си прикрепи касовия бон от реалния курс;
 • с електронен ваучер, както Ви е указал Вашият работодател и наш абонат, като в този случай Вие сте длъжен да предоставите идентификационен код и ПИН код, с който потвърждавате сумата на курса.

В случай, че Вие като служител на наш абонат редовно правите поръчки и не ползвате поръчаното такси, ние може да се свържем с отговорния служител на нашия абонат, за да уведомим за тези случаи, за да бъдат взети съответни мерки.

Забравени вещи

Когато сте забравили вещ в наше такси и установите това веднага след като сте ползвали нашите услуги свържете се с нашия диспечерски център (call centre) на телефоните в секция “Контакти” на сайта ни, както и на нашите комуникационни канали Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram възможно най-бързо.

При подаване на сигнала, с цел извършване на по-бърза и ефективна проверка, Моля да ни предоставите цялата необходима информация:

 • телефонен номер, от който е направена поръчката;
 • адреса, от където сте взели таксито;
 • приблизителен час на пристигане;
 • на коя седалка сте били;
 • данни от касовата бележка;
 • описание на вещта/вещите.

Винаги пазете касовата си бележка, тъй като тя дава ценна информация за часа и номера на вашето такси, особено ако сте ползвали наша таксиметрова услуга без да сте направили поръчка.

Въз основа на Вашия сигнал при първа възможност ние ще направим проверка и най късно в период между 7 (седем) и 10 (десет) работни дни и ще отправим запитване до шофьора, който Ви е предоставил таксиметровата услуга, когато той бъде идентифициран.

Ако сигналът е подаден в събота, неделя или в празнични дни, проверката може да отнеме допълнително до два дни. Независимо от това, през почивните дни диспечерският ни център реагира незабавно чрез изпращане на съобщение до всички наши таксита, които са в системата.

След провеждане на проверката, вещите могат да Ви бъдат върнати до 1 (един) месец от установяване, че Вие сте техен собственик.

Ние пазим загубените вещи в продължение на 1 (един) месец от намирането им.

Ако при ползване на таксиметровата услуга сте намерили в наше такси чужда вещ, предайте я на шофьора, който ще я предаде в Централния офис на Степ-Такси, за да може да бъде върната на собственика й.

Ние може да се свържем с Вас и преди да сте подали сигнал. Когато шофьор е намерил вещ в управлявания от него автомобил, той се свързва с диспечерския център (call centre) на Степ-Такси. Ако шофьорът има предположения кой от неговите последни до трима клиенти е забравил вещта, ние може да се свържем с всеки от тях, за да направим проверка и да върнем вещта на клиента.

Забравените вещи може да получите лично след като се уверим, че вещта е Ваша когато се свържем с Вас след извършената от нас проверка, за да потвърдим, че Вашата вещ е при нас.

Можете да поискате вещта да Ви бъде донесена от шофьора на посочен от Вас адрес. В този случай трябва да заплатите на шофьора разхода за курса от адреса, от който е тръгнал за изпълнението на искането, до адреса, на който сте поискали вещта да Ви бъде върната.

Курсът се заплаща по стандартната ни тарифа, както е показано на касовия му апарат. Ние ще Ви уведомим за приблизителната стойност на курса, когато се свържем с Вас. При получаване на вещта ще получите и касов бон.

Цени

Ние Ви предоставяме информация за приблизителната цена на Вашето пътуване. Крайната цена, която трябва да заплатите на шофьора включва различни компоненти, в зависимост от спецификите на Вашето пътуване, като например:

 • изчакване;
 • преминаване през допълнителен адрес;
 • рестой за определено време;
 • промяна посоката на пътуването;
 • часови пояс на денонощието;
 • пътен трафик;
 • избрано от вас допълнително възнаграждение;
 • други.

Приблизителната цена се основава на нашата стандартна тарифа и прогнозните изчисления за време и разстояние.

Приблизителната цена се отнася само за конкретната поръчка и тя може да варира при следващи поръчки поради факторите споменати по-горе.

При поръчки за определен час, шофьорът включва касовия апарат на престой при забавяне от Ваша страна.

В случаите на поръчка на такси по телефона или ползване на наше такси без поръчка може да видите нашата стандартна тарифа, поставена в такситата съобразно нормативните изисквания.

Настоящата тарифа и цени са валидна за всяко населено място в рамките на община Несебър.

В случай на забравена вещ, която искате да Ви бъде доставена от шофьора на посочен от Вас адрес, Вие ще трябва да заплатите курса от адреса, от който шофьорът е тръгнал за изпълнение на искането към него, до Вашия адрес, по стандартната тарифа на 'Степ Такси'.

В случай че замърсите или увредите автомобила, разходите за отстраняване на нанесените щети са Ваша отговорност.

Начини на плащане

Крайната цена се заплаща при завършване на поръчката, когато Вие пристигнете на адреса, който сте посочили като посока на Вашето пътуване или в хода на пътуването сте посочили като такъв на шофьора.

Такситата ни са снабдени с електронни таксиметрови апарати с фискална памет, които отговарят на нормативните изисквания и в края на пътуването шофьорите ни издават фискални касови бележки.

При договорите за абонамент плащанията се извършват, както е посочено в “Абонамент” по-горе.

В зависимост от това, кой начин на плащане сте избрали при поръчката плащанията се извършват в брой.

Оплаквания от клиенти

Ако имате някакви оплаквания относно услугата, моля, обадете ни се на посочения в уеб страницата телефонен номер за контакт, в работно време на +359 877 505567, +359 878 501998 или като ни изпратете съобщение чрез формуляра, както и на нашите комуникационни канали Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram . За тази цел запазете касовата бележка, която Ви дава шофьора. Ние ще разгледаме Вашето оплакване по съответния ред и в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите.

Ако не сте били доволни от качеството на нашата услуга, като например:

 • нашият оператор не е записал правилно адреса Ви;
 • шофьорът ни не е пристигнал на адреса или е пристигнал с много голямо закъснение;
 • лошо качество на услугата по време на пътуването;
 • други случаи на несъответствие на качеството на нашата услуга с първоначално предложеното.

Вие имате право да подадете оплакване в срок до 14 дни от ползване на съответната услуга, от която не сте били доволни, и при чието изпълнение сте установили липсата на съответно качество. Ако сте ползвали таксиметрова услуга и не сте доволни от качеството й, заплатете я и запазете касовата бележка. След това оправете оплакването си към нас по реда описан по-горе.

Ние ще разгледаме Вашето оплакване или рекламация по съответния ред във възможно най-кратък срок и в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, след което ще се свържем с Вас по телефон или имейл. Ако не желаете да Ви безпокоим като Ви върнем отговор, отбележете това изрично при Вашето телефонно обаждане или в съобщението, които ни изпращате.

Ако установим, че рекламацията Ви за некачествена услуга е основателна, в зависимост от конкретния случай, ние може да Ви предоставим услуга при желаните от Вас условия, които не са били спазени; отбив от цената при следващо пътуване или за възстановяване на заплатената сума за некачествената услуга.

Оценка (рейтинг) на клиента

Ние си запазваме правото да Ви направим оценка (рейтинг) като наш клиент и може да спрем да Ви предоставяме услугите си въобще или да ограничим предоставянето им, ако злоупотребявате с нашите платформи за поръчки, с нашите шофьори, служители, партньори и други клиенти, и въобще с предоставяните от нас услуги, както следва:

Ако не заплатите в пълен размер заявената от вас и вече ползвана услуга; отнасяте се грубо с наш шофьор или оператор; системно поръчвате такси без да имате намерение да го използвате; плащате с откраднати дебитни/кредитни карти. Шофьорите ще ни уведомят за това и ние може да преустановим да приемаме Вашите поръчки.

Ако Вие системно отказвате да ползвате направените към нас поръчки, шофьорът вече Ви очаква на адрес, а Вие не сте уведомили за това кол центъра или не сте го направили по друг начин в платформата, чрез която сте направили поръчката, ние ще ограничим нашите услуги към Вас като преустановим да приемаме Вашите поръчките в пикови часове на денонощието.

Ако дължимите суми бъдат платени и поведението към нас, нашите шофьори и оператори бъде коригирано чрез извинение или по друг подходящ начин в зависимост от конкретния случай, ние може да продължим да Ви обслужваме при направена поръчка.

Ако сте наш редовен клиент, ако правите голям брой поръчки, както и ако имате коректно поведение към нас, нашите шофьори и оператори, Вие може да получите и поощрение, което се отбелязва в нашата система за което нашите оператори и водачи ще Ви уведомят своевременно.

Електронна комуникация

С всички комуникации с нас извършвани по електронен път, когато ни изпращате имейли, вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по имейл. Всякакви съобщения, които получавате от нас ще се отнасят до вашите поръчки и информация свързана с нашите услуги.

Обратна връзка с клиент

Освен в посочените по-горе случаи, ние бихме могли да се свържем с Вас при възникнал проблем с Вашата поръчка, поради например грешно въведен от Вас адрес или телефон за връзка и други подобни случаи, за да коригирате грешно въведената информация за целите на следващите поръчки.

Отказ да се приеме поръчка и/или изпълни услугата

Нашите шофьори могат да откажат да Ви качат, ако:

 • преценят, че е застрашена сигурността им;
 • Вие сте в явно нетрезво състояние или под въздействието на други упойващи вещества;
 • Вие сте с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;
 • Отказвате да сложите обезопасителен колан;
 • Пътят очевидно не позволява преминаване на автомобила без да му бъдат нанесени щети.

Нашите шофьори могат да прекратят изпълнението на услугата, ако:

 • Преценят, че по време на пътуването Вашето поведение застрашава сигурността им;
 • Поведението Ви е агресивно или непристойно;
 • Консумирате храни, напитки или пушите;
 • Причините замърсяване или увреждане на автомобилното купе. В тези случай Вие носите отговорност за нанесените щети.

Други

Личните данни, които ни предоставяте при използване на услугите ни както са описани в тези Общи условия, се обработват от нас съгласно нашата Политика за защита на личните данни.

Вие носите отговорност за всички поръчки, направени от Вас по телефона, във Вашите уеб профили, мобилни приложения като Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram. Ние не носим отговорност за каквито и да било разходи, свързани с съответната телекомуникационна услуга, използвана за поръчките.

Вие се задължавате да използвате каналите за поръчка на 'Степ Такси', единствено за поръчка на такси, което искате да използвате. Ако установим, че злоупотребявате със софтуера, на който и да е от каналите за поръчка на нашите таксита, по какъвто и да било начин, ние си запазваме правото да Ви блокираме без предизвестие.

Вие се задължавате да използвате нашия софтуер само за услугата превоз на такси и да не го използвате за никакви незаконни цели, включително (но не само) съзнателно инсталиране на вируси, троянски коне, логически бомби или опити за получаване на неправомерен достъп до сайта или неговите системи, включително сървъри и бази данни.

Ние можем да променим настоящите Общи условия, ако настъпят промени в нашите услуги или условията, при които ги предлагаме, както и поради изменения в приложими нормативни актове, решения на компетентни контролни органи, промяна на пазарните условия или на нашата пазарна политика. Ние ще Ви информираме за промените в Общите условия своевременно със съобщение в нашия сайт.

Ако клауза от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна, останалите клаузи ще продължат да действат. Ако част от клауза бъде обявена за недействителна и това не влияе на останалата част от клаузата, последната продължава да се прилага.

За неуредените от тези Общи условия случаи, се прилага правото на Република България. Защита на правата си като потребители във връзка с предоставяните от нас услуги и настоящите Общи условия може да потърсите от Комисия за защита на потребителите или пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са актуални към 21.04.2024г.

Награда от THA - Travel & Hospitality Awards - за 2022г.

Международна Награда за 2022г.

в категория

„Пътуване и Гостоприемство‟

Последвай 

Всеки месец :

Таксиметрови превозa

Трансфера